Utlåtande

Jag blev bekant med Johan Holmsäter när han stod för idrott och gymnastik för Stockholms universitets studenter.

Jag var då själv professor i pedagogik och pedagogisk psykologi. När han startade Friskis & Svettis tog han kontakt med mig och andra experter från olika områden i akt och mening att utveckla sina idéer på bästa, vetenskapliga vis.

Alldeles uppenbart hade han breda och djupa kunskaper om kroppsövningar och ledarskap, förvärvade genom bland annat eget idrottande, studier i Schweiz och i olika tillämpningar i Sverige. Han hade därför redan från början elementen i ett samtidigt nyorienterande och fördjupande program klara för sig. Han utvecklade dem i praktisk tillämpning och genom forskning om gensvaren hos människor i produktiv ålder, kvinnor såväl som män, med engagemang och förpliktelser i näringslivets organisationer och företag.

Alldeles uppenbart var Holmsäter den helt bärande kraften, när Friskis & Svettis blev en folkrörelse. Att han även var kapabel att värva medarbetare, som bar tankar och metoder vidare, styrker att han var och är en kompetent ledare.

Hans skrifter, föreläsningar, seminarieövningar etc. har varit mycket goda instrument för utvecklingen inom området. Det hade inte varit möjligt för någon annan att producera dem.

 

Torbjörn Stockfelt
Filosofie doktor