Finnhamns seglarläger för pojkar

”Seglarlägren stärker mig i min tro på att en kärleksfull och begriplig disciplin har en mycket god inverkan på unga människor.”