Salve!

Jag är övertygad om att utan Johan Holmsäters initiativ, kunskapskrav för verksamhetens kvalitet, kvalificerad utbildning av ledare, entusiasm och med egna ekonomiska insatser hade Friskis och Svettis (F&S) ej startats och ej funnits i dag. Jag har sedan tidigt 1980-tal haft intressanta och för mig givande diskussioner med främst fysiologiska frågeställningar med Johan Holmsäter, kunnat följa hur EN FRISK IDE (copyright Friskt Vågat 1987) vuxit fram. Jag står som faktagranskare och medverkade med ett kapitel. Många kapitel är skrivna i jag- (Johan) form tydligen utan protest från medarbetare. Inga av nuvarande ledare inom F&S hittar jag som namngivna kapitelförfattare i EN FRISK IDE. Jag hade endast personlig kontakt med Johan H.

Jag har inte närmare trängt in i de omväxlande muntliga/skriftliga avtal som gjorts. Med min “historiska” bakgrund i ärendet är det etiskt/moraliskt förkastligt att ifrågasätta Johan Holmsäter som nyckelperson i framtagandet av EN FRISK IDE och hans juridiska rättighet att utnyttja materialet i den form han anser viktigt, och detta utan veto/förbud från F&S.

Sammanfattningsvis: utan Johan Holmsäters mycket aktiva, innovativa och integrativa insats hade enligt min mening F&S ej startat och utvecklats.

Andra vill tydligen ta åt sig äran för EN FRISK IDE och förringa hans epokgörande insatser för främjandet av folkhälsan. Att Annika Johansson eller någon annan i F&S skulle stått för ursprungliga ideer och arbetssätt inom F&S är enligt min uppfattning en ren förfalskning av verkligheten.

 

Täby 2007-06-26

Per-Olof Åstrand
Professor emeritus, Karolinska Institutet, Gymnastik- och Idrottshögskolan