Liv & Lust Nyhetsbrev

”Under det tidiga 1990-talet såg jag hur Friskis & Svettis skulle kunna knyta an till Liv & Lust. Anställda i företag och organisationer skulle kunna få en obruten aktivitetskedja att klättra i mot bättre hälsa och större välbefinnande med primär- och företagshälsovården inkluderade.”

Hälsostrategi - vision, mål och pedagogik

Liv & Lust - krönikor