LB-hus i Bättre form

”Hela LB-hus-projektet blir en skön framgång. Vi ersätter också den gamla traditionella Hälsoprofilen (som många företag genomförde runt om i Sverige) med ett nytt redskap byggt på Antonovskys tes om ’sense of coherence’, det vill säga känslan av att vara delaktig i ett meningsfullt sammanhang.”