Slutrapport fysisk kompetens

”Studier visar att osund livsstil orsakar minst 70 procent av alla sjukdomar. Trots det satsar vi 90 procent av resurserna på avancerad sjukvård.”