Friskis & Svettis
– i begynnelsen

I mars 1983 startade jag tillsammans med 2 sjukgymnastkollegor Friskis & Svettis, Lund. Anledningarna till att vi startade förening i Lund, där Lugi redan hade ett starkt grepp om alla gympaintresserade, var två:

– Som sjukgymnaster saknade vi någon form av aktivitet för våra patienter som var för friska för vården men för sjuka för det utbud av gympa som fanns. I Friskis & Svettis idé låg bl a tanken om denna sluss mellan sjukt och friskt.

– Vi hade alla tre gått utbildning för Johan Holmsäter 1981 respektive 1982 i Åre och vår inspiration efter utbildningen var som en naturkraft.

Johan förmedlade en idé som var helt ny för oss, för Lund och för Sverige. Han använde en metodik som också var ny och som var synnerligen effektiv. Efter utbildningen hade man faktiskt med sig ett verktyg som gjorde det möjligt att själv utveckla gympan vidare – man stod på egna ben – något som är ovanligt i utbildningssammanhang.

Johan hade en medhjälpare på utbildningen, Annika Johansson (numera Gärderud), som förmodligen auskulterade, men det var mycket tydligt att det var Johans idé och metodik och att innehållet formades av Johan.

Vid utbildningen 1981 fanns inget utbildningsmaterial. Det tillkom senare. Innehållet i utbildningsmaterialet är detsamma som förmedlades under utbildningen.

I 9 år var jag ordförande i Lundaföreningen och under den tiden slutade Johan på Friskis & Svettis. Hans idé har dock levt vidare i allra högsta grad och förmedlas nu av andra utbildare och inspiratörer i Friskis & Svettis. För mig är det ingen tvekan om att det är Johan Holmsäter som är källan för allt det som Friskis & Svettis står för idag. Vi i Lund kallar honom 1900-talets Ling – jympans fader.

 

Ulla Kothe Nilsson