Bäste Johan

Delar av brev till mig från dåvarande ordförande i Stockholmsföreningen mitt under konflikten, daterat 2005-06-06:

 

Med anledning av Din skrivelse 2005-04-05 rörande gamla ouppklarade ekonomiska mellanhavanden med F&S har Du här några kommentarer från undertecknad. ”

[…]

Avtalsdiskussioner…

Inom styrelserna för F&S Stockholm och sedermera F&S Servicebolag föll det på min lott att försöka nå en överenskommelse med Dig för att en gång för alla reglera inbördes förhållanden. Min ambition var att slutgiltigt lösa denna fråga genom två avtal, ett för att lösa retroaktiva oklarheter, ett för att reglera framtida samarbete.

Som ersättning för allt arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial, skapa en utbildningsorganisation m m erbjöds Du en löpande engångsersättning motsvarande 10 kr per medlem. Härigenom skulle vi få ett slut på alla utestående retroaktiva frågor.”

(Min kommentar: ”löpande engångsersättning” är en motsägelse. En royalty är löpande.)

—-

”För att säkerställa Ditt totala engagemang i F&S rörelsens tillväxt önskade vi knyta Dig mera direkt till rörelsen, inte minst ekonomiskt. Eftersom vi vid denna tidpunkt sjösatte servicebolaget föll det sig naturligt att erbjuda Dig delägarskap i detta. Du o jag diskuterade ett aktieinnehav om 1/3 eller ¼ del av aktiekapitalet. Dessa aktier skulle Du i princip erhålla gratis.

Man bör ha i åtanke att vid denna tidpunkt var Stockholmsföreningens ambition att i Servicebolaget samla de för hela rörelsen viktiga komponenterna för fortsatt stark utveckling. Således skulle logga – utbildningsmaterial – personen och ”Kompetensen” Johan Holmsäter – samlas under en hatt. Härvid var det angeläget att Du skulle få en ekonomisk fortsatt benefit förr Dina arbetsinsatser och inte känna Dig tvungen att agera på egen hand (Liv&Lust/Friskt Vågat etc).”

”Du var den som initierade och byggde upp F&S. Utan din kreativitet o sprudlande engagemang hade det inte gått att göra vad vi en gång lyckades med. Men glöm inte alla glada entusiastister som gjorde ett kanonjobb för att hjälpa dig. Utan deras insats hade det heller inte varit möjligt.

Ersättningsfrågan som Du reser har två sidor. En legal/juridisk och en moralisk etisk.

Beträffande den juridiska sidan ser jag många stenar i vägen mot en bra lösning.

Däremot tycker jag att F&S bör känna ett moraliskt ansvar för att lägga denna fråga bakom sig. Vare sig F&S eller Du gagnas av fortsatta diskussioner som inte leder framåt.”

”Lycka till”

 

Undertecknat av ordföranden för Friskis & Svettis Stockholm 1983/84 och ordförande i servicebolaget 1984/85, Thomas Hedin.